Zatrudnianie cudzoziemców

SZANOWNI KLIENCI

Obecny rynek pracy ulega ciągłym przeobrażeniom. Znaczna część polskich pracodawców zatrudnia cudzoziemców. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku biuro Meritum stworzyło odrębne stanowisko zajmujące się organizacją dokumentacji przy zatrudnianiu cudzoziemców.

OLHA BILAS

Obsługą nierezydentów w biurze zajmuje się Pani Olha Bilas, z pochodzenia Ukrainka.

Pani Olha ukończyła Państwową Uczelnię Wyższą - Narodowy Uniwersytet, Prykarpatski im. Wasyla Stefanyka - o kierunku finanse. Dodatkowo posiada umiejętność posługiwania się językiem ukraińskim, polskim, angielskim i rosyjskim. Odbyła cykl szkoleń z zakresu zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Przygotujemy dokumenty:

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi: Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy,
  • zezwolenie na pracę,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pobyt stały,
  • typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku

Ponadto podpowiemy państwu:

  • komu i na jaki okres może zostać udzielone zezwolenie
  • gdzie i kiedy złożyć wniosek
  • jakie opłaty są związane z udzieleniem zezwolenia

szczegóły oferty i kontakt

Adres e-mail

olga.rochniak@meritum-cob.pl

Numer telefonu

887 887 774

Potrzebujesz profesjonalnych usług księgowych?