Tag: nieodpłatne posiłki dla pracowników

odpłatne posiłki dla pracowników

Tylko część świadczenia do wysokości wnoszonej przez pracownika podlega opodatkowaniu VAT. Kwota potrącenia jest zaś wartością brutto. Z reguły to na barkach pracodawcy spoczywa…